Ana Valeva
Posts By :

Ana Valeva

Ana Valeva

ИЗГУБЕН

150 150 AV. artworks

ИЗГУБЕН Очите му големи, джобът му пробит. От западни проблеми умът му е протрит. До болка безнадежден, до смърт обнадежден с идеите си голи прекарва своя ден. Сънува черно-бяло рисува…

АБДИКАЦИЯ

150 150 AV. artworks

АБДИКАЦИЯ Живот на квадрати, монохромен чертеж офицери сакати, коне на манеж. Царете отдавна са отишли в приют и насън само чуват топовен салют. Царицата бяла, черната нейна сестра са предрешени…

MISSING

150 150 AV. artworks

MISSING Tonight around midnight A heart has been lost Neither big, nor too small – A medium heart has been lost No one remembers Where it was last seen Neither…

STREETS OF FAME

150 150 AV. artworks

STREETS OF FAME You walk again the streets of fame And all the strangers look the same There is no one to hate or blame There is no one to…

BREAKING

150 150 AV. artworks

BREAKING Breaking down where this street ends When the dawn was breaking Breaking out with bleeding hands And my broken heart is aching. I drag myself along the street – …

ЗА МАКОВЕТЕ НЯМА УТРЕ

150 150 AV. artworks

ЗА МАКОВЕТЕ НЯМА УТРЕ И вирнали глави с коси от огън вторачват пламнали очи в небето. Засадата им няма да избегне слънцето поело през полето. За маковете няма Утре. И…