ИЗГУБЕН

ИЗГУБЕН

150 150 AV. artworks

ИЗГУБЕН

Очите му големи,

джобът му пробит.

От западни проблеми

умът му е протрит.

До болка безнадежден,

до смърт обнадежден

с идеите си голи

прекарва своя ден.

Сънува черно-бяло

рисува във праха

бъдещето вяло,

давещо страха.

Дали ще има още?

Дали ще бъде днес?

Съмненията пощи

във тъмното нощес.

Ех, няма идеален

свят за този тип –

доказано реален

вселенски архетип!

Какво ли му остава?

Поставя крак пред крак.

Нанейде продължава

вселенският сирак.